File read bằng CM2 read ra nạp lại bằng flashtool OK
Flash vào có bị gì thì đừng nói lời đắng cay !
File có Pass : Fan Vietfones
Một số hình ảnh flash OK