Nhận máy sạc mất nguồn chạm trực tiếp, remove em này done,ae nhận máy có gì tham khảo nhé.