Nhận máy khách lên treo múc rom này ok.
V19C mượt, nhanh, và có bug ở phần ART lúc khởi động.

Link tải rom : Download