Nhận cây J120F chạy TV rom trên mạng về chạy xong mất imeil + BB , chạy thêm mấy bản nữa cũng không đc cuối cùng tìm đc bản này chạy phát ok luôn chia sẻ cho ae gặp kèo múc

Link tải : Download

ok