Rom stock dùng để cứu máy, unbrick, fix treo logo, virus, …
Ngoài ra cũng có thể dùng xóa xác minh tài khoản Google (cả trên Android 7 và Android 6)
DOWNLOAD

Muốn xóa xác minh tài khoản Google thì chọn file Scatter rồi format thủ công
file Scatter: MT6737T_Android_scatter.zip
Begin Address[HEX]: 0x6a00000
Format Length[HEX]: 0x100000