--Rom Full 4File cứu máy treo logo lỗi phần mềm
--Flash qua Odin đụng nóc hoặc Odin_v3.12.3_Patched

Linh tải rom : Download