Find the Phone Owner - 주인을 찾아주세요! - Tìm chủ sở hữu máy - Điện thoại này đã bị mất hoặc bị ăn cắp.)FREE Giải pháp đơn giản nhất : Các máy của nhà mạng SKT là bản S convert sang bản K hoặc LG U+ là OK

Link download Stock ROM all LG G6, G6+, G6 32G, V30...

LG G6, G6 32G, G6+ Stock rom kdz Android 7x Nougat

LGM-G600K Download
LGM-G600KP Download
LGM-G600KR Download
LGM-G600L Download
LGM-G600LP Download
LGM-G600LR Download
LGM-G600S Download
LGM-G600SP Download
LGM-G600SR Download

Các máy G6 bị mặt khóc bản S ai liều up sang bản quốc tế bị mất imei, Baseband Unknown giờ đã có cơ hội tung chăn roài...:D

LG V30 stock rom kdz Android 8.0 Oreo

LGM-V300K Download
LGM-V300L Download
LGM-V300S Download

Goodluck...