HƯỚNG DẪN:
Copy file .RAW vào thẻ nhớ
Reset máy về chế độ Droidboot (Nhấn và giữ phím Nguồn + Tăng âm lượng)
Chọn SD Download
Chờ chạy xong chọn Reboot và thưởng thức
Một số dòng không có chế độ SD DOWNLOAD thì các bạn dùng phần mềm Asus Flashtool

Link : WW_A600CG_3.24.40.78_20151001.raw

Pass : Vietfones.vn