Giải pháp iPhone 5 mất sóng, sóng yếu, sóng chập chờn.
Tháo ra đóng lại hoặc thay thế ic khoanh đỏ trong hình bên dưới.