J700H liệt phím back và đa nhiệm, ae thay con trong hình ok.