Thay chân xạc không được thay một trong hai con (sensor) cảm biến là ok . Chỉ thay chứ không câu hoặc bỏ nhé .