Nguyên nhân thường do máy bị rơi nước mà bị.
Câu tắt như hình.