iPhone 5 lỗi Wifi ẩn nghĩa là Wifi bị ẩn luôn. Vào cài đặt không bật lên được.
Cách để nhận biết iPhone 5 lỗi Wifi ẩn lỗi do Main :
  1. Vào cài đặt – Wifi thấy thanh bật Wifi mờ đi không bật được. Có trường hợp vào cài đặt máy treo đơ lâu thật lâu cũng là lỗi wifi.

iPhone 5 lỗi Wifi ẩn cách sửa như sau :


iPhone 5 lỗi Wifi ẩn
  • Step: Làm theo các bước được trình bày trên hình để sửa iPhone 5 lỗi Wifi ẩn.