iPhone mất nguồn do chạm áp Vbatt :


iPhone 6 Mất Nguồn Do Chạm Vbatt
Step: Dùng máy đo VOM chỉnh thang đo X10. Chập hai que lại và chỉnh cho kim đồng hồ về vạch 0.
  • Que đen chấm Mass giử yên và que đỏ chấm vào chân + của chân Pin. Nếu kim về 0 thì gọi là máy chạm áp Vbatt mất nguồn.
Thiên Lý Nhãn : Quan sát các vùng linh kiện Vbatt đi qua được đánh trong ô tím và ô xanh. Nếu thấy bất thường thì tập trung xử lý trước.