Tiếng việt thì vừa đủ xài kiểm tra các tính năng ok
up lên cho diễn đàn thêm sôi đông, cho ai chưa có load về , no pass 

[​IMG]

Link : HERE