Máy bị mất đèn màn hình do đứt cuộn dây đèn ngay cạnh socket,câu lại =>done