Nhận con galaxy y s5360 chạm nguồn thẳng, gỡ bỏ con như trong hình ok.
Chạm nguồn cũng có nhiều nguyên nhân khác, đây là 1 trong những trường hợp chạm nguồn đó.