Post cho có data , con này cửa hàng đập lộn file lên trắng màn hình , riff múc trong vài nối nhạc.


[​IMG]