[​IMG]

kick chuật phải chon ( update driver...) VÀ LÀM THEO MÌNH HƯỚNG DẪN NHÉ.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]