Link rom và tool : Download 
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé