Mình sẽ nói ngắn gọn thôi:
download root+recovery+super..........link : Tải về
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé .

Giải nén ra 1 thư mục copy UPDATE-SuperSU-v2.02.zip vào thẻ nhớ
tắt điện thoại cho về download mode cắm cáp vào
bật Odin lên chọn PDA tìm đến thu mục giải nén chọn CF-Auto-Root-d2can-d2vl-sghi747m.tar.md5
chạy khi nào thấy reset tắt nguồn tiếp
vào download mode gắn cáp bật Odin chọn PDA tìm đến file recovery-clockwork-touch-6.0.4.3-d2att.tar
chạy tiếp.
xong rồi tháo pin vào recovery wipe cache + wipe davik cache
install zip chọn đến...............UPDATE-SuperSU-v2.02.zip xong reboot thưởng thức nhé