Con này LG Tool múc phát ok , post lên ae gặp chiến cho nhanh .