Con này mới ra,tìm kiếm kiếm cũng hơi khó khăn,các bạn câu như hình nếu không được thì gỡ bỏ con R đó ra xong câu tắt lại là được.