Con này dính mã google format treo logo dùng tool chạy lại file .bin done.
Link tải file : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé.