Free File Bypass Google G531H New 2016 Không Nhận OTG .
Sau khi nạp file fix otg qua odin thì phone lúc này sẽ nhận cáp OTG nhé Anh Em.
Link tải file : Download
P/S: Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé.