Link tải về : Download
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé.


I. Hướng dẫn up rom

1.Mở thư mục SP_Flash_Tool_v3.xxxx

2.Chạy Flash_tool.exe

3.Chọn Scatter-loading

4.Chọn đường dẫn đến thư mục chứa software > thư mục image > chọn file MT6577_Android_scatter_emmc.txt > Open

5.Bấm download

6. Tắt máy => tháo pin => gắn cáp => lắp pin => máy tính sẽ yêu cầu cài driver cho đt => nhấp đúp vào biểu tượng cài driver

Chọn Skip optaining driver software from Windows Update

Chọn Yes

Nhấp chuộc phải vào biểu tượng My computer > Manage

Chọn Devive Manager

Nhấp chuộc phải vào Unknow device > Update driver software

Chọn Browse my computer for driver software

Chọn Browse > dẫn đến thư mục chứa driver USB VCOM Driver > chọn thư mục tương ứng với phiên bản Win bạn dùng

Chọn Next

Chọn Install driver software anyway
Chờ cho máy cài xong driver