Link tiếng việt và file gốc kèm tool flash ở dưới nhé :
Download rom gốc : Tải về
Rom tiếng việt : Download