Con nokia 112 này lên trắng màn hình và treo ở đó , nhìn rất giống bị lỗi màn hình,  flash phát lên luôn .
Đây là file chuẩn đã test ok các bạn tải về nhé : Tải về