Link Rom : Download
Pass : NamNONNOt
Flash tool : Download
Driver : Download
File đuôi .bin cho ae cứu máy : Download

P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé .