Máy lên treo logo đã chạy 2 bản của Anhdung37 bị sọc màn hình , múc file này ok .
Link tải rom : Download