Nhận khách máy lên treo logo, úp phát lên luôn. Đây là bản ROM 4.4.2 dạng ftf cài đặt trên máy khi mới xuất xưởng nhé.
Link tải rom : Download