Con này nhận khách máy lên treo logo samsung, úp rom lên luôn, sẵn up file anh em gặp múc cho nhanh.
Link tải rom : Download