Link bản fix : https://www.fshare.vn/file/W7Z4C2XDO1SP
Link bản tich hợp offline và fix : https://www.fshare.vn/file/XQLF563P1O1V
Link bản mod offline ban đầu : https://www.fshare.vn/file/ASXXN7OMU1CE
Link tổng hợp 3 bản trên : https://drive.google.com/open?id=0B3_WHHNg1_2LUUFOREhrc0g1dFEHướng dẫn sử dụng :


Cập nhật thông tin : Trường hợp mới gặp với mấy máy nước ngoài, ở mình chưa thấy ai báo.
Một số dòng máy ở nước ngoài cùng đời với ở mình nhưng khác RM nên tool cũng vẫn báo "Phone info package not found..." (trường hợp này ở china nok 130 rm-1122) đã fix thành công !
C:\ProgramData\Microsoft\Packages\Products\RM-XXXX

Pass : NSRt6.3.56