Nhận máy khách treo logo úp phát lên luôn, rom chuẩn đã test nhiều máy ae yên tâm tải về múc cho nhanh.
Linh tải rom : Download
Link tải tool : Download