F1s vô nước liệt phím nguồn (vẫn còn trở và vol nhưng bấm vẫn ko ăn) câu như hình :