Con này Octoplus FRP Tool xóa frp trong vòng vài giây ok.

Ae không có thiết bị có thể pm mình xóa từ xa qua teamview nhé.