Nhận máy rớt nước vệ sinh lên ok liệt phím 456 tùy chọn và chọn trái, ko có sơ đồ với máy xác, cày 1 lúc đã done. ae gặp câu theo hình ok :