Hướng dẫn uprom
Tải rom giải nén chạy file " flashall_AFT.cmd"
Đưa máy vào chế độ fasstboot bằng phím volum + với nguồn
Đợi 1 chút tool tự thoát và asus khởi động lại Done.

Link tải rom : Download