Vừa làm xong một con sony m4 mở chế độ song song mạng là mất sóng , chuyển về 2g sóng yếu thay thế con trong hình là ok . chia xẻ anh em nào gặp kiếm cháo .