A510f android 7.0 tài khoản google mở lấy liền trong 1 phút. Bạn nào cần liên hệ mình nhé.