Máy lỗi như hình anh em úp file này đã test ok : Download