Nhận máy cửu hàng úp rom chết, đã test nhiều rom nhưng không lên. Múc rom này 1 phát tỉnh luôn úp lên ae gặp múc cho nhanh.

Link tải rom : Download