Sau khi download rom về các bạn copy vào bộ nhớ mày hoặc thẻ nhớ vào recovery Flash rom, sau đó wipe data để tiếp tục chạy file fix lỗi, sau đó reboot lại máy là ok . ( Up qua recovery nhé ae )

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Rom : Download Rom
Download về và flash sau khi chạy rom để fix lỗi cài đặt Apk: Patch fix APK
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5s sẽ thấy link .