Cứ vào ứng dụng là bị văng ra và báo lỗi dừng lại

Lỗi do không tương thích với máy

Ace gỡ bỏ hẳn nó đi

Tải file Messenger apk  tại đây : Download  ( Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé )


Chép vào bộ nhớ và cài đặt nó lên


Nhớ tạm thời tắt cái tự cập nhật ứng dụng của CHPLAY đi đã,không tắt nó sẽ tự cập nhật lên và lại lỗi