Nokia 8800e-1 máy zin đang dùng,bị mất sóng dò thủ công củng không có sóng,A,e chưa gì không nên đụng tới PA,mà đo cặpl tụ đôi này có thông mass không nếu có 1 con bị thông mass,thì gở bỏ,cặp tụ đôi này sẻ ok,chúc A,e thành công.