Tình trạng máy khách mang tới treo Logo và mất recovery.

Download file này về : Tải xuống

Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây sẽ thấy link tải về nhé.

Giải nén -> Đưa máy về Fastboot ( phím nguồn và tăng âm lượng cho đến khi vào được môi trường Fastboot ) -> múc file .bat trong thư mục đã giải nén -> Máy lên bình thường và có Recovery gốc luôn.