Rom N7100 china và I5360 sc6820 dành cứu máy lỗi treo logo hay những lỗi khác.
Link file : Tải về 
P/S : Bỏ qua quảng cáo sau 5 giây nhé .