Nhận 4s ko nhận sạc ko nhận usb , thấy thợ đã câu tắt L3 L4 , Q3 not ok , nghe mà muốn chùm mền ngủ  , tắt máy cắm sạc lên táo ok xác định đường sạc ok , vậy 4s chỉ còn 2 đường usb qua con L1 , tiến hành đo , ko ngoài dự đoán , chạm chân như hình

Anh em làm bệnh này toàn thấy đục A5 , mình có làm khoảng 4 con chưa con nào cần sang main hay đục A5 cả
Giải pháp thì đơn giản thôi , vặn cấp nguồn lên 4.7V , mass kẹp mass vô main , vbat kẹp vô banh chích 1 phát vô chỗ chạm , 1 phát thôi nhé ae , đo lại hết chạm có trở là ok .