LG G4 LS991 Xóa Xác Minh Tài Khoản Gmail (FRP) (Z3X LG)
✓ Octoplus lên ver cao,không support reset faplock nữa,quay sang Z3X chọn đại 1 Model G4 Reset OK.
✓ PS:Mấy cây G4 quay tay ok,nhưng tốn thời gian,box làm chỉ 30s là done.