Lumia 520 loa trong nhỏ và rè -> gỡ bỏ con di ốt 4 chân lọc mass như trong hình là ok